Jesteś tutaj

mgr Jerzy Chrzanowski

   

          Od 1993 roku trenuje i propaguje tradycyjne karate i kobudo  z Okinawy. Posiada wysoki stopień mistrzowski (6 dan karate Shorin-Ryu, 4 dan Okinawa Kobudo) W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Trenera II klasy Karate  na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2010 roku jako jeden z pierwszych osób w Polsce ukończył studia podyplomowe Trenera kl. I Karate na Wyższej Szkole Trenerów Sportu. Pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (wtedy Akademii Medycznej) rozpoczął w 2004 roku. W 2006 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Klubu Uczelnianego AZS a w 2007 roku powołany na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Od początku mocno zaangażowany w promocję i rozwój zainteresowania aktywnością fizyczną i sportem wśród społeczności akademickiej. Klub Uczelniany AZS WUM ciągle się rozwija, czego dowodem są wysokie osiągnięcia sportowe oraz liczebność naszego Klubu, który z małej, liczącej kilkadziesiąt osób organizacji w 2011 roku został najliczniejszym klubem AZS w Polsce, zrzeszającym ponad 2000 osób, wyprzedzając takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska.


Za swoje osiągnięcia organizacyjne nagrodzony:
2006 rok – indywidualna nagroda JM Rektora III stopnia za „stworzenie możliwości rozwoju sekcji sportowych”

2009 rok – Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” – nadana przez Ministra Sportu
 i Turystyki

2009 rok – Srebrna Odznaka AZS nadana przez Akademicki Związek Sportowy

2010 rok – Nagroda „SENSEI” przyznana przez Polską Unię Shorin-Ryu Karate, Kobudo

2012 rok – nagroda specjalna JM Rektora WUM za: „Dynamiczny rozwój Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klubu Uczelnianego AZS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także za promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w środowisku akademickim”

    Pasjonat motocykli sportowych, dalekich i egzotycznych podróży oraz fotografii i filmowania. Najbardziej ceni ludzi żyjących i działających z pasją, zaangażowanych i aktywnych. Nie znosi apatii i niechlujstwa.

"Jedyną rzeczą, która jest konieczna, by zatryumfowało zło jest to, by dobry człowiek pozostał bierny."
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

Edmund Burke