Aktualności

ZASADY ODBYWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1.    Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile są one przewidziane tokiem jego studiów. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia można dokonać w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.

2.    Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
a)    systematyczne uczęszczanie na zajęcia (100% frekwencja),
b)    aktywny udział w zajęciach, na których obowiązuje strój sportowy,

Strony