Jesteś tutaj

mgr Bożena Glinkowska

Studia podyplomowe:

- 1999 – 2000 - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji – Podyplomowe Studium Fizjoprofilaktyki i Korektywy

- 2000 – 2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wydział Wychowanie Fizyczne - Podyplomowe Studium w zakresie organizacji i zarządzania    sportem – menedżer sportu

- 2004 – 2005 - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Wydział Wychowanie Fizyczne –Podyplomowe     

Studia Trenerskie w pływaniu

- 2005 – Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej

Kadry Kierowniczej w Skierniewicach

Stopnie zawodowe:

- Stopień nauczyciela dyplomowanego  - 22 lipca 2003

Kwalifikacje dodatkowe:

-       Ratownik Wodny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

-       Trener pływania II klasy

-       Sternik Motorowodny

-       Instruktor : Pływania, Narciarstwa Biegowego, GymstickTM Basic Instructors Licence,  Pilates

-       Specjalista:  Aquatic Therapy Techniques and Applications,  Watsu,  Halliwick, Ai Chi

Nagrody i odznaczenia:1. Honorowa Odznaka WOPR „Za Zasługi” – 2000r., 2. Odznaka 40lecia WOPR – Za wkład pracy w rozwój ratownictwa wodnego w Polsce – 2002r. , 3. Brązowa Odznaka „Za zasługi dla sportu” – nadaną przez  Ministra Sportu i Turystyki 2009r., 4. Wyróżnienie JM Rektora w uznaniu za wzorową organizację Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Pływaniu 2010r., 5. Nagroda Specjalna JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2013, 6. Nagroda Indywidualna za Osiągnięcia Specjalne JM Rektora za pracę trenerską z reprezentacją Uczelni w pływaniu 2015r.,  7. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadaną przez Prezydenta RP 2016r.

Trener zawodniczej sekcji pływackiej WUM: Sukcesy na AMP i MP UM w latach 2009-2017

2011 (6 medali), 2012 (2 medale), 2013 (7 medali), 2014 (26 medali), 2015 (20 medali), 2016 (28 medali), 2017 (19 medali).

Publikacje: w czasopismach bez Impact Factor: 6, Prezentacje na konferencjach międzynarodowych: 9, Publikacje w czasopismach z Impact Factor: 3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glinkowska+b

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Tele-Zdrowie