Jesteś tutaj

UWAGA! Studenci kierunku PIELĘGNIARSTWO 1 rok!

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie informuje,że od roku akademickiego 2013/2014 dla studentów kierunku Pielęgniarstwo zostają wprowadzone sportowe zajęcia fakultatywne.  Aby mieć możliwość skorzystania z szerokiej oferty sportowej wymagana jest wcześniejsza deklaracja chęci uczestnictwa w takich zajęciach. Deklaracje należy złożyć poprzez formularz na stronie Studium (www.swfis.wum.edu.pl – zakładka Deklaracja FAKULTETY).

Termin zapisów upływa 20.10

Złożenie deklaracji uczestnictwa nie powoduje obowiązkowości zajęć sportowych – studenci, którzy się na to zdecydują będą mogli w nich uczestniczyć, możliwa będzie także zmiana wybranych zajęć w dowolnym momencie (oczywiście zależnie od dostępności miejsc na zajęciach).

Niestety z przyczyn organizacyjnych studenci, którzy nie złożą deklaracji chęci uczestnictwa nie będą mogli brać udziału w zajęciach sportowych. 

Dla zainteresowanych dalsza procedura pozostanie bez zmian – zapisu na wybrane zajęcia będzie można dokonać w elektronicznym systemie zapisów: www.zapisywf.wum.edu.pl lub bezpośrednio u prowadzących. Aktualny plan zajęć dostępny jest na stronie www.swfis.wum.edu.pl w zakładce plan zajęć a wykaz wszystkich sekcji AZS na stronie www.azs.wum.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!