Jesteś tutaj

UWAGA!!! NOWE ZASADY ZALICZENIE PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE 2019/2020

Z UWAGI na niezrozumiałą dla nas decyzję Dyrekcji CSR o niewpuszczeniu pracowników Studium WFiS do budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego i uniemożliwienie w ten sposób poprowadzenia zajęć online niektórym trenerom, zmuszeni jesteśmy zrezygnować z takiej formy zajęć i zaliczenia przedmiotu.
 
UWAGA! JEDYNĄ FORMĄ ZALICZENIA BĘDZIE PRZESŁANIE (DO NAUCZYCIELA U KTÓREGO SĄ PAŃSTWO ZALOGOWANI NA ZAJĘCIA - W GRUPACH SPRZED PANDEMII) KONSPEKTÓW/OPISÓW ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
 
Konspekt powinien składać się z trzech części - rozgrzewki, treningu właściwego, wyciszenia/rozciągania i zawierać minimum 15 ćwiczeń.
Liczba konspektów musi być równa liczbie brakujących obecności - tzn. Jeżeli brakuje komuś 2 zajęć - wysyła 2 konspekty, jeżeli ktoś w ogóle nie uczestniczył w tym semestrze w zajęciach - wysyła ich 12.
 
KONSPEKTY SĄ JEDYNĄ PODSTAWĄ ZALICZENIA.
 (TUTAJ znajdziecie Państwo informacje dotyczące napisania takich konspektów)


Oczywiście wszystkie zajęcia odbyte przez Państwa do tej pory się liczą i mają Państwo za nie obecności.
Liczbę swoich obecności można sprawdzić kontaktując się (mailowo) z trenerem u którego są Państwo zapisani.
 
UWAGA! Bardzo prosimy o używanie tylko maili z domeny wum.edu.pl!
 
Jeżeli ktoś z Państwa nie zapisał się jeszcze na żadne zajęcia, powinien to zrobić ( w systemie www.zapisywf.wum.edu.pl) wybierając zajęcia gdzie są jeszcze wolne miejsca..
 
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na treningi online prowadzone przez naszych trenerów (tych, którzy mają możliwość ich przeprowadzenia bez korzystania ze swojego miejsca pracy w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym) - z tym, że zajęcia te mają charakter dobrowolny i nie można w ten sposób uzyskać zaliczenia obecności czy przedmiotu.

Plan zajęć dodatkowych umieszczony jest na stronie Studium (www.swfis.wum.edu.pl).

Bardzo przepraszam za zamieszenie związane z zaliczeniem przedmiotu, niestety decyzje niezależne od nas zmuszają mnie do takich działań.

Jerzy Chrzanowski

Kierownik Studium WFiS

jerzy.chrzanowski@wum.edu.pl